Biljartverenigingen
In de Ridder zijn vier biljartverenigingen gehuisvest. De clubs spelen een onderlinge competitie. Het seizoen loopt van eind augustus tot begin mei. Op enkele avonden is nog ruimte voor nieuwe leden. Op de vrijdagmiddag wordt er gespeeld door de zogenaamde “vutters”, deze club speelt ook  nog wedstrijden in team verband. Voor verdere info verwijzen wij u naar onderstaande personen.

Biljartvereniging De Carambole
Secretaris de heer Nico Smit
Tel . 0229-553028
smitnicolaas.vn.1@gmail.com

Speeldag maandag vanaf 19.00 uur

Biljartvereniging Westerkogge
Dhr. P. Smit
Tel. 06-51798986
p.g.smit@kpnmail.nl

Speeldag dinsdag vanaf 19.00 uur
Westerkogge kan nog leden gebruiken.

Biljartvereniging De Ridder St. Joris
Secretaris Siem de Jong
06 83 97 63 10
siem.dejong@quicknet.nl

Speeldag donderdag vanaf 19.00 uur

Biljartvereniging De Ridders
Ed Oud
ed.oud@kpnmail.nl

Speeldag vrijdag vanaf 13.00 uur

Biljart vereniging Geen keus
Mike de Weerd
06-22307688
Mikedeweerd@live.nl

Speeldag elke eerste vrijdag van de maand vanaf 19.00 uur